Aktualności

Komitet doradczy konkursu “Pamięć nieustająca”

  1. Rafał Artur Habielski – prof. dr hab. Polskiej Akademii Umiejętności i Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.
  2. Paweł Andrzej Lisicki – redaktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy”.
  3. Piotr Legutko –  Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich.
  4. Jacek Moskwawiceprezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
  5. Andrzej Nowak − profesor nauk humanistycznych, historyk, publicysta, nauczyciel akademicki, sowietolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor zwyczajny w Instytucie Historii PAN.
  6. Barbara Otwinowska – profesor dr hab. nauk humanistycznych, Kustosz Pamięci Narodowej.