Patronaty

Honorowy patronat nad konkursem Pamięć nieustająca objęli:

  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
  • Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
  • Instytut Pamięci Narodowej
  • Marszałek Województwa Mazowieckiego
  • Marszałek Województwa Pomorskiego

Partnerzy:

  • Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
  • Biblioteka Śląska w Katowicach
  • Biblioteka Jagiellońska w Krakowie