Patronaty

Partnerzy konkursu Pamięć nieustająca:

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
 • Instytut Pamięci Narodowej
 • Kancelaria Prezydenta R.P.
 • Dowództwo Garnizonu Warszawa
 • Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Marszałek Województwa Pomorskiego
 • Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
 • Biblioteka Śląska w Katowicach
 • Biblioteka Jagiellońska w Krakowie