O Fundacji

Fundacja ulokowała się we wsi Tarnów, w środkowym odcinku Wisły, na 444 kilometrze jej biegu. Ma swoją siedzibę nieopodal dawnej przeprawy promowej, w malowniczym punkcie widokowym popularyzowanym przez przewodniki turystyczne.

Ta lokalizacja wybrana przez Fundację jest zarazem jej signum – między puszczami Kozienicką i Garwolińską, przegrodzonymi przez Wisłę. Rzeka w ciągu stuleci pełniła rolę ważnej arterii wodnej naszego kontynentu, a dzisiaj o jej niezwykłości świadczy fakt, że pozostała rzeką wielką i swobodnie płynącą.
Fundacja skupia literatów i leśników, architektów i rolników, księgowych i fotografików, studentów i artystów, wędkarzy i wszystkich tych, którzy pragną, aby rytm życia nadal wyznaczała Przyroda.

I tych, którym droga jest szeroko pojęta Kultura.

Z tego pragnienia wywodzi się nazwa Fundacji. Ostoją nazywają też przyrodnicy odcinek Wisły od Puław do Płocka. Ubrana w historyczne metafory bywa też cała Wisła nazywana ostoją, ze wszystkimi jej dopływami i dorzeczami.

Początki…

http://www.ostojaprzywisle.pl/wp-content/uploads/2015/12/091005-Tarnow-3849-50-51-52-53-1540x811.jpg
Kościółek pod wezwaniem Matki Bożej Jasnogórskiej / fot. Jakub Certowicz

W roku 2005 założyciele planowanej Fundacji postanowili przywrócić na wysokiej skarpie wiślanej obiekt, któremu w roku 1824 zagroziły spiętrzone powodzią wody rzeki – został więc rozebrany i przeniesiony. Był to wielkiej urody modrzewiowy kościół parafialny postawiony w roku 1463. Zatem pełnił swą służbę w tym miejscu przez pełne 360 lat. Powiadano, że działał cudowną mocą, usadowiony w miejscu ściągającym i sumującym energię z szeroko tu rozlanej rzeki i podziemnych strumieni, z powietrza dookolnych borów i lasów, z niekończących się przestrzeni nieba nad tą skromną, wiejską świątynią.

Obecnie prosty kościółek, pod wezwaniem Matki Bożej Jasnogórskiej, stanął dokładnie na tym samym miejscu. Budowę ukończono w roku 2010.
Zanim zdążył podjąć swą służebną rolę, stał się jedną z bardziej rozpoznawalnych polskich realizacji architektonicznych ostatnich lat. W roku 2011 zakwalifikował się do finału MIES VAN DER ROHE ADWARD – najważniejszej, europejskiej nagrody architektonicznej, wybrany spośród ponad czterystu zrealizowanych w Europie obiektów. W dotychczasowej historii tej nagrody jest jedynym budynkiem z Polski, który zaszedł tak wysoko. W konkursie architektonicznym tygodnika “POLITYKA” na wyróżniające się w Polsce obiekty roku 2011, kościółek w Tarnowie znalazł się w piątce finalistów. W głosowaniu internautów uzyskał miejsce tuż za laureatem konkursu – gmachem Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach.

…i zamiary

Zamierzeniem Fundacji w odleglejszym planie, jest zbudowanie studia multimedialnego, które z jednej strony będzie służyło młodzieży z ambitnie działających szkół regionu, z drugiej stanie się forum spotkań z twórcami i animatorami kultury i sztuki.
Wstępem do tych działań jest przygotowany został obecnie folder – książka pod tytułem Wilga nad Wisłą, w którym zawarte są opisy pięknych okolic i najważniejszych oraz godnych uwagi podmiotów, które kształtują oblicze współczesnej gminy Wilga. Towarzyszą temu przepiękne zdjęcia plenerów.
Aktualnym zamiarem Fundacji jest, aby obecnie realizowany (od czerwca 2012 r.) konkurs historyczno – artystyczny Pamięć nieustająca dla młodzieży szkół gimnazjalnych i licealnych w Polsce, i polskojęzycznych za granicą, stał się wieloletnią akcją. Wszelkie informacje o konkursie znajdą Państwo na stronie www.pamiecnieustajaca.pl.

 

STATUT FUNDACJI OSTOJA PRZY WIŚLE

Statut fundacji