Aktualności

Podziękowania

Fundacja Ostoja przy Wiśle pragnie podziękować wszystkim Uczestnikom Konkursu Pamięć nieustająca, bez których nie byłoby ani Konkursu ani Gali.

Dziękujemy Patronom, partnerom i darczyńcom zarówno Konkursu jak i uroczystej Gali:

 • Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
 • Instytutowi Pamięci Narodowej
 • Urzędowi do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
 • Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
 • Dowództwu Garnizonu Warszawa
 • Uniwersytetowi Warszawskiemu – Wydział Prawa i Administracji
 • Uniwersytetowi Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Marszałkowi Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszeniu Odra – Niemen
 • Prezydentowi Miasta Chełm – Agacie Fisz i Wiceprezydentowi – Stanisławowi Mościckiemu
 • Staroście Wejherowskiemu – Józefowi Reszke
 • CUKIERNI A. CIEŚLIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
 • KBS “Kapitał-Bezpieczeństwo-Serwis” Sp. z o.o.
 • Brüggen Polska Sp. z o.o.
 • VITA APPLE KATARZYNA WOJTALEWICZ
 • Wil Sad sp. z o.o.
 • Piekarnia Baranowski Leszek w Wildze
 • Bartex Firma Usługowo-Handlowa Mieczysław Proczek
 • Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie za użyczenie sztalug na wystawę pokonkursową

Wolontariuszom:

 • Annie Marek – za kreatywność i determinację przy organizacji Gali
 • Izabelli Morawskiej – za wsparcie, pomoc i poprowadzenie strony administracyjnej dnia Gali
 • Julii Frąckiewicz – za pomoc i prowadzenie recepcji Gali
 • Marii Sikorze-Rudnickiej – za organizację całego przedsięwzięcia: pracę zarówno przy II edycji konkursu jak i Gali
 • Januszowi Frąckiewiczowi – za piękne identyfikatory, wystawę pokonkursową, wsparcie, pomoc i cierpliwość
 • Tomaszowi Jadaczowi – za pomoc i wsparcie w czasie Gali
 • oraz Chórowi Grupy Rekonstrukcji Historycznych Żołnierze Września 1939 Garnizonu Dęblin