AktualnościKonkurs "Pamięć nieustająca"

Pożegnanie…

Z największym smutkiem zawiadamiamy, że w dniu wczorajszym odeszła od nas w wieku 93 lat prof. Barbara Otwinowska – Kustosz Pamięci Narodowej, łączniczka i sanitariuszka Powstania Warszawskiego, wielka przyjaciółka Fundacji ostoja przy Wiśle.

W 1947 aresztowana przez komunistów w związku ze śledztwem dotyczącym rotmistrza Witolda Pileckiego. Więziona m.in. w Fordonie. W 1950 zwolniona, kontynuowała studia polonistyczne. Pracowała w Instytucie Badań Literackich PAN. Uzyskała stopień doktora i doktora habilitowanego. W 1986 otrzymała tytuł profesora.

Zaangażowana w działalność środowisk kombatanckich, szczególnie kobiet-więźniów politycznych, autorka biografii więźniarek. Została członkiem Kapituły Honorowej Nagrody im. Danuty Siedzikówny „Inki”.

Profesor Barbara Otwinowska była przewodniczącą Jury V edycji Konkursu Pamięć nieustająca i wielką przyjaciółką młodzieży i wspaniałym, ciepłym i dobrym człowiekiem.

Kochani uczestnicy prof. Otwinowska była z Was dumna!

Zdjęcie z Gali konkursu Pamięć nieustająca w 2014 roku