AktualnościKonkurs "Pamięć nieustająca"

RODO – wymóg uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych w Konkursie.

Szanowni Państwo!

RODO wprowadza wymóg uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych bezpośrednio od dziecka, które ukończyło 16 rok życia, poniżej tej granicy wiekowej konieczna będzie zgoda rodzica albo opiekuna prawnego dziecka).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu udziału w konkursie Pamięć nieustająca (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

W przypadku małoletniego klauzulę tę podpisuje w jego imieniu opiekun prawny.

Prosimy o przesyłanie tego oświadczenia wraz z pracami konkursowymi.

Pozdrawiamy – zespół konkursu Pamięć nieustająca