AktualnościKonkurs "Pamięć nieustająca"

Sprawozdanie z Gali wręczenia nagród V edycji konkursu “Pamięć nieustająca”

Uroczystości na zakończenie
V edycji konkursu
Pamięć nieustająca
– 5 listopada 2017 roku.

 

Nagrody w konkursie Pamięć nieustająca ufundowali:

Pani Prezydentowa Agata Kornhauser-Duda
Dowódca Garnizonu Warszawa – generał bryg. Robert Głąb
Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich – Krzysztof Skowroński
Instytut Pamięci Narodowej
Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
Fundacja Ostoja przy Wiśle
Firmy z gminy Wilga – Brüggen, WIL-SAD, Vita Apple

 

W V edycji konkursu nagrody
przyznano 4 szkołom,
21 nauczycielom, 98 uczniom.

 

Jury konkursu obradowało w składzie:
prof. dr hab. Barbara Otwinowska (Instytut Badań Literackich), przewodnicząca
Zofia Teresa Kozłowska – wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego
Anna Kwiatkowska – redaktor programu TVP Historia
Adam Stasiński – kustosz Sali Tradycji Dowództwa Garnizonu Warszawa
Aleksander Rowiński – sekretarz jury, redaktor Oficyny Literatów Rój-Film.

Zespołem recenzującym prace kierował Romuald Karaś – od 21 lat przewodniczący Kapituły Nagrody im. Witolda Hulewicza.

 

 

Tradycyjnie, jak każdego roku, nasza uroczystość rozpoczynamy złożeniem wieńców przy Grobie Nieznanego Żołnierza od Fundacji Ostoja przy Wiśle i od uczestników konkursu Pamięć nieustająca. Wieniec w imieniu uczestników konkursu złożyli Jacek Malicki – nauczyciel Zespołu Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach oraz laureaci indywidualnych nagród głównych: Marta Drzazga z Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Zduńskiej Woli, Michał Oczkowski – uczeń Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Zgierzu, Zofia Pietrzykowska – uczennica Liceum Ogólnokształcącego Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego w Bielsku-Białej.

 

 

Na zdjęciu jedna z grup, pozująca do pamiątkowego zdjęcia po zakończeniu uroczystości złożenia wieńców przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

 

 

Krótki spacer przez plac Marszałka Piłsudskiego do Uniwersytetu, gdzie odbędzie się uroczysta Gala wręczenia nagród, wiedzie przez pouczającą wizytę w Izbie Tradycji Dowództwa Garnizonu Warszawa, gdzie gospodarzem i przewodnikiem jest kustosz Adam Stasiński.

Galę prowadzi Anna Popek, jak zawsze z wdziękiem i sprawnie panując nad upływającym czasem.

Odczytane zostały listy:
— od Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej do Zarządu Fundacji:
[…] Pragnę pogratulować Fundacji Ostoja przy Wiśle kolejnej edycji konkursu „Pamięć nieustająca”. Państwa inicjatywa przyczynia się do krzewienia wśród młodych ludzi postaw patriotycznych i obywatelskich oraz zachęca ich do odkrywania historii naszego kraju i swoich małych ojczyzn. Serdecznie gratuluję wszystkim tegorocznym laureatom. Cieszę się, że tak wiele młodych ludzi z pasją odkrywa naszą historię i przedstawiają za pomocą języka sztuki. Życzę Wam, Drodzy Laureaci, kolejnych sukcesów i nieustającego zapału w rozwijaniu swoich zainteresowań zarówno historycznych, jak i artystycznych. Słowa uznania kieruję do wszystkich nauczycieli, których uczniowie zostali wyróżnieni w konkursie. Dziękuję, że zaszczepiają Państwo w swoich podopiecznych ciekawość świata, pasję tworzenia i wspierają ich w doskonaleniu talentów. Mam nadzieję, że sukcesy Państwa uczniów będą nagrodą za wieloletnią pracę, a także źródłem motywacji do dalszych działań.

— od szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jana Józefa Kasprzyka (podczas poprzedniej edycji minister wręczał wypromowaną przez Urząd nagrodę, a była nią księga ONI i MY – spotkania dwóch światów):
[…] Studiowanie dziejów to rodzaj fantastycznej podróży w czasie, także w przeszłość naszego kraju. A my Polacy mamy piękną i bogatą historię. Znajdziemy w niej momenty wzniosłe i często dramatyczne, niezłomnych bohaterów i męczenników. To ona buduje naszą narodową wspólnotę, bez niej po prostu nie byliśmy Polakami. Historia jest światłem prawdy i mistrzynią życia, jak to ujął rzymski historyk Tytus Liwiusz. Mając świadomość, że jesteśmy częścią szerszej europejskiej wspólnoty, której korzenie tkwią w starożytności i łacińskiej cywilizacji, szukajmy w przeszłości tych wartości, które mogą być dla nas drogowskazem na przyszłość.

 

 

Piękne przesłanie do młodzieży wygłosił Witold Lisowski, znakomity autor wielu publikacji książkowych. Tym razem przygotowuje rzecz pod nazwą Symbole Narodu Polskiego. Zapewne dzieło to stanie się podstawą następnego konkursu, organizowanego przez naszą Fundację.

 

 

Wywołani zostali nauczyciele specjalnie wyróżnieni:
Jacek Malicki – Zespół Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach. Corocznie zbliża się do rekordu pięciolecia nadesłanych prac.
Anita Mądra – Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie. Jury otrzymało artystyczne dokonania uczniów o niezwykłej inwencji, przemawiające pracowitością wykonania.
Elżbieta Karbowiak – Zespół Szkół Ogólnokształcących, Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Zduńskiej Woli. Szkoła debiutująca w konkursie przedstawiła zaskakujące i solidnie przygotowane tematy. Zostały wysoko ocenione. Obiecujący debiut!
Katarzyna Leśniak – uznanie za doskonałe rezultaty „konkursowiczów” z dwóch szkół, jakie ma pod swoją opieką: Publicznego Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Jasieńcu i Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Grójcu.

 

 

Przyznane zostały trzy specjalne nagrody indywidualne – za prace wykonane z wielką troską o dokumenty, starannie ubrane w słowa i uczniom od lat wiernie towarzyszącym naszemu konkursowi. I tak zostali uhonorowani:
Aleksandra Maria Oto z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymała Nagrodę Pani Prezydentowej Agaty Kornhauser-Dudy. Nagrodę wręczała Joanna Pogórska –Prezes Zarządu Fundacji Ostoja przy Wiśle.
Nagrodę Dowódcy Garnizonu Warszawa – gen. bryg. Roberta Głąba otrzymał Michał Oczkowski z Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Zgierzu. Nagrodę wręcza płk Mariusz Bednarz.
Nagrodę Prezesa Zarządu Głównego Dziennikarzy Polskich – Krzysztofa Skowrońskiego otrzymała Zofia Pietrzykowska z Gimnazjum KTK w Bielsku-Białej. Nagrodę wręczała redaktor Barbara Petrozolin-Skowrońska.

Reprezentacja Zespołu Szkól im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach – ta uczelnia rokrocznie wystawiająca liczną i silną drużynę uczestników. Jacek Malicki wyróżniony specjalną Nagrodą Jury za osiągnięcia w naszym konkursie. Pani dyrektor Agnieszka Stępień zdobyła jedną z nagród dla przodujących w konkursie szkól.

Wywołana zostaje po odbiór zasłużonych nagród reprezentacja Publicznego Gimnazjum im. Jana Heweliusza w Żukowie, z wyróżnioną nauczycielką dbającą o konkurs Anitą Mądrą. Poziom prac z Żukowa pozwolił szkole przyznać laur wyróżnienia jako jednej z czterech szkół, które uzyskały znakomitą lokatę w konkursie. Dyrektorką szkoły jest Mirosława Żołna.

Miłym zaskoczeniem była po raz pierwszy startująca w konkursie Zduńska Wola, z której nadeszły wyróżniające się prace.

 

 

Zaskoczeniem, ale też bardzo znaczącym i miłym, była inicjatywa Marty Drzazgi z Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Zduńskiej Woli. Przybyła ona na Galę w towarzystwie bohatera swojego utworu „Odyseja rodzinna”. Tadeusz Kaczmara dał świadectwo swoich przeżyć z Kresów Wschodnich. Wspominał losy osadników, sowieckie wywózki. Do tekstu pisanego dołączone zostały równie malownicze co cenne fotografie z tamtej epoki.

 

 

Niespodzianek podczas Gali było więcej. Wśród laureatów znalazł się Jan Adamski z Gimnazjum w Trzemesznie. Przybył na Galę w towarzystwie ojca, który reprezentował drugiego nieobecnego syna Adama – laureata w pierwszej edycji konkursu, zajęcia na wyższej uczelni nie pozwoliły mu na podróż do odległej Warszawy. Ten, można by rzec, wywiad rodzinny prowadził sam Romuald Karaś – jako, że bohater jego książek, współtwórca Polskiego Radia Witold Hulewicz, urodził się w Trzemesznie. Na zakończenie wywiadu wręczył prywatną nagrodę laureatowi – swoją ostatnio wydaną książkę Klątwa i cud, opiewającej słynnego obrońcę Westerplatte, majora Sucharskiego.

 

 

Nie po raz pierwszy miłą niespodziankę sprawił jurorom Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sztumie. Ciekawe tematy. Kilka cennych prac, powstałych pod okiem Eleonory Karzarnowicz i przy wsparciu pani dyrektor Aldony Ruszkowskiej (na zdjęciu z Joanną Pogórską i prowadzącą Galę Anną Popek).

 

 

Z synem Adrianem przyjechał na Galę nauczyciel Grzegorz Kocyk z Kozienic. Adrian dzieli się wrażeniami z wycieczki na Litwę, która była nagrodą za jego utwór, wyróżniony w pierwszej edycji konkursu. Obecnie Adrian studiuje w Wojskowej Akademii Technicznej.

 

 

Jak każdego roku, więc tradycyjnie Galę ubogacały i urozmaicały występy Chóru Dziecięcego Grupy Rekonstrukcji Historycznych Żołnierzy Września 1939 Garnizonu Dęblin przy Stowarzyszeniu Regionalnym „Małe Mazowsze”. Chór pod kierunkiem Tadeusza Kucharskiego nie tylko śpiewał, ale z równym sukcesem dał pokaz prawdziwej musztry wojskowej.

Galę kończyliśmy w Belwederze. W tym pomnikowym, historycznym budynku nasi laureaci zostali powitani ciepło i z satysfakcją.

Wydarzenia fotografował Kalbar (PAP).